چرا باید پول در گردش باشد؟
امروز به همراه دختر عزیزم درسا برای آموزش سوارکاری به باشگاه سوارکاری رفته بودیم.
در مدتی که درسا درحال آموزش بود، فرصتی پیش آمد تا در مورد یکی از مهمترین قوانین در خصوص پول برای شما صحبت کنم.
خیلی از افراد زمانی که پولی بدست می آورند فقط نگران از دست دادن آن هستند و به همین خاطر بدون آنکه از آن پول در جهت رفاه خود و افراد خانواده بهره ای ببرند، فقط در صدد انباشته کردن پولهای خود بر می آیند که این کار برخلاف قوانین حاکم برجهان در خصوص پول و ثروت می باشد.

 
پول مانند آب باید جاری و در گردش باشد.اگر پول را در جریان نیاندازید و راکد نگه دارید مانند یک برکه آبِ راکد می گندد و متعفن و بدبو می شود.
 
 
قانون جاری بودن پول یکی از مهمترین قوانین در خصوص پول و ثروت می باشد.

برای اینکه پول در جریان باشد راهکارهای زیادی دارد که در فایل ویدئویی زیر همراه با یک مثال به برخی از آنها اشاره نموده ام.

 
 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
کانال تلگرام مدار ثروت